The Stafford Knot

Staffens välkända symbol The Stafford knot har många omtalade ursprung allt ifrån att en sheriff kom på den briljanta iden att man kunde hänga tre män i ett rep, till att den först hittats på en gammal gravsten från 800-talet. En lite mer trolig förekomst av ”knuten” hittas på ett sigill som idag finns på Brittish Museum, sigillet har tillhört Joan, Lady of Wake. På sigillet ser man tydligt förekomsten av flera knutar. Joan dog 1443 utan några arvingar, och hennes tillhörigheter tillföll hennes brorson Humphrey, Earl of Stafford. Humphrey tog ”the Knot of Rope” som kom att bli känd som THE STAFFORD KNOT. 1444 blev Humphrey utnämnd till Duke of Buckingham.

Hertigen av Buckingham och hans ättlingar tog The Stafford Knot som sitt privata kännetecken. Repknuten användes också i många generationer för att dekorera möbler, draperier och byggnader.
Allt eftersom tiden gick, användes knuten av allt fler i grevskapet och kom till slut att användas i staden Staffords vapensköld.

Senare har The Stafford Knot används av många organisationer som till exempel Staffordshire Regementet och Staffordshire Polisen, även föreningar har inkluderat den i sina märken och sköldar.

Det föll sig då också ganska naturligt att The Stafford Knot så småningom även hamnade på våra Stafford’s halsband då deras ägare som var gruvarbetare, kedjesmeder och andra hårt arbetande människor i Staffordshire, själva tillverkade sina halsband och koppel och gärna utsmyckade dem.